ZWROTY

 

Masz prawo zwrócić zakupiony produkt w ciągu 14 dni i otrzymać pełen zwrot kosztów.

 

Otrzymasz pełen zwrot kosztów w ciągu 14 dni od dniach otrzymania przez nas odstąpienia od umowy. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli nie otrzymaliśmy zwracanego towaru lub dowodu jego zwrotu.

 

Zwracany towar musi być w niezmienionym stanie. Jakiekolwiek ślady użycia mogą spowodować zmiejszenie zwracanej kwoty jako rekompensatę za zmniejszenie wartości produktu.
Daj nam jednoznacznie znać, że chcesz zwrócić zakupiony towar. Możesz skorzystać z przykładowego formularza zwrotu.

 

Zwracany produkt wyślij na nasz adres:
ul. Związku Walki Młodych 1/87, 02-786 Warszawa, Polska

 

Przykładowy formularz zwrotu

Do [nazwa sprzedawcy, adres, adres email]:


Ja, niniejszym oświadczam, że rezygnuję z umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data otrzymania produktu

Imię i nazwisko klienta

Adres klienta

Podpis klienta (tylko, jeśli formularz jest na papierze)

Data

 

REKLAMACJE

 

Możesz domagać się naprawy lub wymiany wadliwego produktu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i gwarancję producenta.

 

Reklamację wyślij na nasz adres: support@watchbay.pl.

 

Wadliwy towar odeślij na podany wyżej adres do zwrotów.